Home
PORADNIA METODYCZNA
Warto czytać PDF Drukuj Email
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej proponuje Państwu półrocznik poświęcony nauczaniu języków obcych w pierwszym etapie edukacyjnym: Poliglota. Edukacja Językowa Dzieci.
Periodyk poświęcony jest teoretycznym, metodycznym i pragmatycznym zagadnieniom wczesnoszkolnego nauczania języków obcych, zaś jego powstanie jest rezultatem wieloletnich badań w tym obszarze prowadzonych w WSL. Radę Naukową tworzą znani polscy specjaliści, w większości profesorowie tytularni.
Pierwszy numer Poligloty ukazał się w styczniu 2005, obecnie Redakcja pracuje nad siódmym numerem periodyku - 2008, nr 1 (7). Ogólna tematyka tekstów publikowanych w Poliglocie obejmuje:
  • ogólne zagadnienia związane z nauczaniem języków obcych,
  • psychopedagogiczne zagadnienia nauczania dzieci języków obcych,
  • zagadnienia metodyczne,
  • prezentację wypróbowanych rozwiązań dydaktycznych,
  • analizę podręczników i programów nauczania oraz wybranych materiałów dydaktycznych,
  • zagadnienia związane z kompetencjami i kształceniem nauczycieli.
W związku z wprowadzeniem od roku 2008 języków obcych jako obowiązkowych do pierwszego etapu edukacyjnego (kształcenie zintegrowane) Wyż­sza Szkoła Lingwistyczna, która od wielu lat w swojej działalności dydaktycznej oraz badawczej traktuje kwestię pedagogicznego kształcenia filologów i językowej edukacji pedagogów jako swój główny obszar aktywności, zachęca Państwa zarówno do zapoznawania się z materiałami publikowanymi w Poliglocie, jak i do nadsyłania
własnych, autorskich rozwiązań dydaktycznych oraz artykułów teoretycznych dotyczących omawianej w periodyku problematyki.
Zapraszamy do zapoznania się z tematyką numeru bieżącego oraz numerów archiwalnych Poligloty.
 
Kwalifikacje do nauczania języków obcych w nauczaniu zintegrowanym PDF Drukuj Email
W tym dokumencie znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji nauczycieli uczących języka angielskiego w klasach I-III.